Park na svetovej úrovni v Bratislave

Park na svetovej úrovni v Bratislave

Tí, ktorí ste z Bratislavy ste mohli zaregistrovať, že v predchádzajúcich dňoch sa v Bratislave, v Novom Meste otvoril nový aktívno-relaxačný park Jama. Starosta Nového Mesta Mgr. Rudolf Kusý spolu s hovorcom Marekom Tettingerom mi porozprávali čo to o novom parku, ktorý je skutočne na svetovej úrovni. Tento park predstavuje najväčšiu zelenú plochu, ktorú za posledné desaťročia mesto získalo. S rozlohou 17 tisíc metrov štvorcových sa zaraďuje medzi najväčšie parky v Bratislave, ako sú Sad Janka Kráľa a Medická záhrada. Už názov nám napovedá, že park sa nachádza v jame, ktorá je z pôvodného cyklistického štadióna a rozdeľuje sa na hornú – aktívnu a dolnú – relaxačnú zónu.  V hornej – aktívnej  zóne nájdeme vyhliadkové mólo, športové plochy ako multifunkčné ihrisko, tenisové kurty a mestskú zeleň. V dolnej „relaxačnej“ zóne je jazierko, živelná zeleň a priestory na oddych. Priaznivci aktívneho oddychu nájdu v parku bežeckú a športovú dráhu.

  

Voľnočasový priestor Jama rieši najmä otázku efektívneho manažmentu vôd v krajine. Dažďová voda zo spevnených, ale aj zo zelených plôch sa zbiera systémom drenážnych trubiek do novovybudovaného jazera. Dôležitým vodným prvkom je umelo vytvorené jazero, ktoré spĺňa estetickú, klimatickú ako aj vodozádržnú funkciu. Jazierko totiž slúži aj ako zdroj parkovej závlahy. Spôsobom, akým park hospodári s vodou, ide o jedinečný projekt v rámci Slovenska.

V parku bolo vysadených 180 vzrastlých ihličnatých a listnatých stromov, viac ako 1350 rôznych kríkov , takmer 13 tisíc  trvaliek a 455 vodných rastlín.

Čo sa týka údržby parku, pán starosta nás oboznámil, že park je udržiavaný v pravidelných intervaloch. Denné čistenie okolia, týždenné kosenie trávnika a čistenie jazera, dokonca raz za mesiac jazero bude čistiť potápač. O bezpečnosť sa bude starať externá SBS služba. V týchto dňoch je už park otvorený aj pre verejnosť, tak kľudne sa na vlastné oči presvedčte, že park je skutočne na svetovej úrovni.

Na záver by som sa rád poďakoval starostovi Nového Mesta Mgr. Rudolfovi Kusému a hovorcovi Nového Mesta Marekovi Tettingerovi.

Share:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *